STAFF&CAST

STAFF

Original Works
manglobe
Director
Takahiro Omori
Series Composition/Script
Hideyuki Kurata
Original Character Design
Chinatsu Kurahana
Character Design
Yoshimitsu Yamashita
Action Director/Designer
Tatsuo Yamada
Design Works
Waiichi Yuda
Main Animator
Masaki Yamada
Art Director
Hirotsugu Kakoi
Art Setting
Hiroshi Kato
Color Setting
Shigenobu Kaihoko
Director of Photography
Kenji Takahashi
Editing
Kazuhiko Seki
Music
Kenji Tamai & agehasprings
Animation Production
manglobe
Production
Project Samumenco

CAST

>Masayoshi Hazama
Toshiki Masuda
>Hidenori Goto
Tomokazu Sugita
>Mari Maya
Haruka Tomatsu
>Mizuki Misawa
M∙A∙O
>Moe Morita
Erii Yamazaki
>Joji Kaname
Jurota Kosugi
>Jun Harazuka
Toru Ohkawa
>Sumi Ishihara
Chie Nakamura
>Akira Konno
Satoshi Mikami
>Soichi Aoshima
Shotaro Morikubo
>Hekiru Midorikawa
Toshiyuki Toyonaga
>Anji Kuroki
KENN
>Sakura Momoi
Yukari Tamura